Rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten ma swoje korzenie w Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a przy tym absolutnie niepotrzebnych. Techniki lean Priorytetowym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i eksploatowanych półproduktów. Skorzystanie z form działania lean management daje szansę zdobycia takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w przedsiębiorstwie zazwyczaj ulegają poprawie. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to zdolność ocenienia, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.