Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w formach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a jednocześnie całkowicie niepotrzebnych. Najważniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w wymiarze siły roboczej jak i eksploatowanych półproduktów. Wdrożenie technik lean management stwarza możliwość zdobycia takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów.
wsparcie lean”>wsparcie lean”>lean
Także stosunki między pracownikami w firmie z reguły poprawiają się. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z dziedziny lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to umiejętność dokonania weryfikacji, które elementy procesów są zbędne dla firmy.