lean marketing Archive

lean sklep

Rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten ma swoje korzenie w Japonii, słynącej z szeroko pojętego […]

lean

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w formach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym […]